Vergrijzing en ontgroening?
Op dit moment dreigt in Nederland de vergrijzing massaal toe te slaan, omdat de babyboomers met pensioen gaan. Tegelijkertijd “ontgroenen” sommige delen van het land omdat studenten voor hun opleiding alleen nog werk vinden in het midden en westen van Nederland. Moeten we ons zorgen gaan maken als we dit lezen?

Opleidingen
Studenten hebben het tegenwoordig niet makkelijk in het maken van hun keuze, het lijkt wel of er meer soorten opleidingen aangeboden worden dan waar ooit werk in te vinden is.
Opleidingsinstituten maken reclame voor soorten opleidingen waarmee ze zoveel mogelijk studenten kunnen scoren. Neem als voorbeeld de opleiding Embedded System Engineering (Automatisering). In deze opleiding is het hip om studenten te leren hoe ze zelf apps kunnen ontwikkelen voor de smartphones en tablets op de markt, terwijl de markt hier over een paar jaar van verzadigd is en er voor het gros geen werk meer te vinden is. Dit zelfde hebben we gezien met het millenium probleem, velen werden in die tijd opgeleid in de ICT en dat heeft er toe geleid dat er nu teveel ICT’ers op de arbeidsmarkt zijn.

Hoe meer studenten slagen voor de opleiding, des te meer geld de opleider ervoor krijgt.
Ook hebben we voorbeelden gezien dat opleiders hun niveau naar beneden bijstellen zodat er meer studenten slagen. Wie is er uiteindelijk de dupe? De studenten die de arbeidsmarkt op willen. (neem als voorbeeld de vier hogescholen Inholland, Windesheim, Leiden en de Hanzehogeschool begin dit jaar)

Opleidingen sluiten niet goed aan bij wat de arbeidsmarkt vraagt, vraag en aanbod stemmen niet op elkaar af… al lange tijd niet.

Administratieve rompslomp
Om er zeker van te zijn dat subsidies en andere gelden aan opleidings instituten worden uitgekeerd, is de administratie rondom opleidingen tegenwoordig de bepalende factor.
Studenten houden bijvoorbeeld d.m.v. een BPV boek de administratie bij, met kaders waaraan een opleiding moet voldoen. Alles moet kloppen, anders voldoet de opleider niet aan de eisen en kunnen ze geen beroep doen op de subsidies en gelden. Tegenwoordig draaien we het om, niet de opleiding en het niveau is belangrijk, maar de administratie er omheen moet kloppen.

Kan het weer iets eenvoudiger?
Het zou goed zijn dat de overheid hier meer een rol in gaat spelen, aangeeft voor welke branches er een tekort aan mensen dreigt.
Het CBS komt regelmatig met nieuwe cijfers en spreekt haar verwachtingen uit voor wat komen gaat. Ook het bedrijfsleven geeft duidelijk aan waar de behoefte ligt.

Het systeem?
Op basis van gegevens die het CBS verstrekt en vragen vanuit het bedrijfsleven kunnen opleidingen afgestemd -en vereenvoudigd worden.
In basis geldt: Lagere school, VMBO / LBO, MBO / BBL, HBO en TU
Daarna komt de studierichting: in welke branche hebben we nu en in de toekomst mensen nodig?
De opleidingen dienen afgestemd te worden op de specifieke vraag binnen de verschillende branches en de studenten moeten weten wat er mogelijk is na de opleiding.

Als de vraag op de arbeidsmarkt en aanbod goed op elkaar afgestemd worden dan kunnen vacatures beter ingevuld worden en hebben mensen meer zekerheid om werk te vinden en te behouden.

“Vage” studies, waarbij we van te voren al kunnen voorspellen dat er geen werk in te vinden is, moeten worden gestopt. Studenten blijven na deze studies ta lang langs de zijlijn staan, want ze willen er wel werk in.
De overheid voert flinke bezuinigingen in het onderwijs door waardoor studenten moeten gaan lenen, de tijd is te kostbaar om een twijfelachtige studie te beginnen.

Het systeem kan eenvoudiger door van opleidingsland weer een “platte organisatie” te maken, met minder administratieve taken.

Het accent ligt nu teveel op het: rapporteren, administratief dichttimmeren, managen van opleidingen.

We moeten terug naar de basis, waarbij de studenten, re-integratie van ervaren vakkrachten en de arbeidsmarkt naadloos op elkaar aansluiten!