Ik heb de afgelopen weken de discussie over Mauro gevolgd en het is mij duidelijk geworden dat de politiek worstelt met het vreemdelingenbeleid. Voor mensen die al jaren in Nederland verblijven en waar Nederland sneller had moeten komen met een
uitspraak, is simpelweg geen duidelijke lijn.

Ineens kwam bij mij het idee op dat het misschien wel goed zou zijn dat Nederland in zake het vreemdelingenbeleid
voor mensen als Mauro in uitzonderlijke gevallen een vast verblijf kan regelen en in plaats daarvoor conform
EU regels twee mensen minder hoeft toe te laten.

Daarmee zouden we tegemoet komen aan mensen die al veel te lang in Nederland zijn en zullen er minder mensen
Nederland toegelaten worden. Hierdoor snijdt het mes naar mijn idee aan twee kanten.